Một bợm nhậu kể chuyện cho bạn:

– Hôm qua gần 2 giờ sáng tao mới về tới nhà. Thì thấy một bóng người trong nhà….

– Vợ mày hả?

– Không. Hên quá. Ăn trộm!

Jakie Phan (HT Nails – Houston)