Bà nọ có bạn đến nhà chơi, mang chiếc váy mới ra khoe:

– Tuần rồi tui mặc chiếc này dự thi và được giải nhất đó bà!

– Bà thi đâu vậy?

– Ở nhà. Với con gái tui!

Bảo Huân

Hồ T. Cẩm Nhung (Bossier City-LA)