Một ông nọ về hưu, muốn yên tĩnh, nhưng anh chàng nhà cạnh thích điêu khắc. Tiếng đục đẽo ồn ào suốt ngày khiến ông quyết định dời đi. Trước khi từ giã, ông mời anh chàng thợ mộc sang nhà nhậu một bữa từ biệt:

– Ngày mai tôi sẽ dọn đi khu khác…

Anh điêu khắc. nói, vẻ hối lỗi:

– Cháu biết cháu làm phiền bác. Nếu bác nói sớm thì có lẽ bác không phải đi đâu cả…

– Anh bỏ nghề à?

– Không ạ. Cháu đã tìm nhà nơi khác, biệt lập hơn…

– Xa đây không?

– Độ 1 tiếng lái xe. Khu ấy ở sâu trong rừng. Chỉ có 2 căn nhà thôi ạ…

– Tốt lắm. Thành phố nào vậy?

– Dạ Andalusia.

– Có phải mấy căn nhà gần trại gà không?

– Đúng rồi ạ.

– Chết rồi! Căn kia là của tôi!

Bảo Huân

Danny Dung Nguyen (GA – sáng tác)