Phóng viên phỏng vấn một doanh nhân giàu có:

– Thưa ông, nghe nói ban đầu ông hoàn toàn tay trắng, rồi làm nên cơ nghiệp?

– Đúng vậy!

– Ông kinh doanh và vô cùng thành công…

– Đúng vậy!

– Nhưng khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, thì ông quyết định chấm dứt?

– Đúng vậy!

– Xin cho biết lý do tại sao?

– Lúc đó bố tôi mất chức Bí thư !

Bảo Huân

Lưu Ngọc Bửu Oanh (TPHCM, email)