Công việc đang lu bù thì Tũn nhận được điện thoại của chồng. Giọng anh dịu dàng:

– Em xong việc chưa?

– Chưa anh ạ. Hôm nay nhiều thứ quá, anh về trước đi nha.

– Không sao. Em cứ làm đi, anh chờ được mà!

– Thôi, anh cứ về trước đi. Chờ em lâu lắm.

– Trễ lắm rồi, về một mình nguy hiểm. Anh sẽ đợi em.

Tũn gắt:

– Ngày nào cũng bắt em đến sở đón anh là sao? Anh gọi tắc xi tự về đi!

Bảo Huân

Yen Ho Tran (email)