Một anh chàng gặp lại bạn, than:

– Hồi trước tao làm part-time, tháng kiếm được $2000. Giờ đổi job full-time..

– Lương khá không?

– Không có đồng nào?

– Job gì vậy?

– Nội trợ!

Phuong Hanh (email)