Tại bưu điện, một thanh niên trông thấy một bà cụ đang loay hoay viết bưu thiếp, bèn hỏi:

– Bác có cần cháu giúp không ?

Bà lão vui vẻ đưa cây viết cho chàng trai và đọc nội dung.

Sau khi viết xong, chàng trai đưa cho bà cụ xem lại. Xem xong, bà cụ nói:

– Nhờ cậu viết giúp thêm một dòng bên dưới “Chữ viết hơi xấu. Mong lượng thứ”.

Bảo Huân

Minh Phan  (Hialeah, FL – sưu tầm)