Cô cho bài tập làm văn viết về lòng mẹ. Cô đọc được bài của Vịnh, như sau:

“Trong cuộc sống, chúng ta đã thưởng thức rất nhiều loại lòng: lòng non, lòng già, lòng heo, lòng gà, lòng vịt, nổi tiếng nhất, đắt nhất hiện nay là lòng se điếu, đến những 1 triệu rưỡi một cân vẫn cháy hàng.

Nhưng đẳng cấp đến mấy cũng  vẫn không thể bằng lòng mẹ….”

Bảo Huân

 Hứa Quang Linh (sưu tầm)