Tại Đại hội xe cộ toàn cầu. Tất cả xe cộ gặp nhau để hội thảo việc an toàn giao thông.

Giờ nghỉ, Xe Lửa khoe với Xe Hơi:

– Dòng họ nhà tôi ai cũng to khoẻ và…dài… Mỗi lần tụi tui vọt đi, hùng dũng lắm, chả rề rề như dòng họ Xe Hơi các anh….

– Đúng vậy, nhưng mà bọn tôi  có những ưu điểm hơn các anh.

– Điểm nào?

– Các anh chỉ có thể cán chết những thằng ngu xớ rớ trên đường ray, còn bọn tôi muốn chẹt chết chúng ở đâu cũng được!

Bảo Huân

Nguyễn Bá Vơ (Schertz-TX, lượm lặt)