Một du khách đi một vòng các hội chợ Tết ở Việt Nam. Về, ghi vào sổ tay:

– Mèo ở Việt Nam hoàn toàn bị tuyệt chủng !

Bảo Huân

Hai Mến (Hà Nội – email)