Hai bà tán gẫu, một bà nói:

– Thằng Ti sang tiệm rồi?

– Sao vậy?

– Nuôi cá, hết tiền!

– Cá gì đắt thế?

– Cá độ.

Bảo Huân

Quân Ok (Greenville, sưu tầm)