Hai bà lâu ngày gặp nhau. Một bà hỏi:

– Thằng Tí bây giờ lớn rồi nhỉ?

– Mười tuổi rồi.

– Hồi ấy mới 1 tuổi, bây giờ khác lắm!

– Cũng y như hồi xưa…

– Nhõng nhẽo hả?

– Không. Nhưng lúc nào cũng kêu réo “Mẹ ơi, giày con đâu?”

Huynh Phuong Tu (Sugar Land – TX)