Xong nghi lễ kết hôn. Chú rể hỏi Linh mục là phải trả bao nhiêu tiền. Vị Linh mục lắc đầu nói: “Các phần này nhà thờ không tính tiền. Tuy nhiên,  tùy theo niềm vui của con, nếu con có vợ đẹp thì con vui, mà con vui đóng góp cho nhà thờ thì Cha cũng vui”.

Chú rể đưa Cha $100. Xong tháo khẩu trang ra. Cha xứ âm thầm dúi vào tay chàng rể $90.

Lại Thị Loan (Tampa – lượm lặt)