Ông hàng xóm dẫn thằng con trai sang cự nự Tư Trọc:

– Anh dạy chó làm sao để cho nó cắn vào đùi con tôi đây nầy!

– Ôh, xin lỗi. Bảo con trai của anh, lúc nào nó muốn, cứ sang cắn lại con chó nhà tôi!

Bảo Huân

Tư Bạc Liêu (sưu tầm)