Thấy cái nón mới của Tim bẩn và tả tơi, mẹ kêu lên:

– Con làm rơi ở đâu mà nhầu nát bẩn thỉu thế này?

– Tụi bạn con lấy làm banh đá đó mẹ.

– Con ở đâu mà để chúng lấy?

– Dạ… ở hàng tiền đạo ạ.

Dung Tran (lượm trên net)