Anh Ái mới tậu được xe hơi, bèn lái vào xóm lấy le. Đang căng thẳng vì con đường nhỏ hẹp thì lại gặp chiếc xe chở hàng đi ngược chiều. Tài xế bên kia hạ kính xuống quát to:

– Lợn!

Anh Ái nổi quạu, hạ kính xuống quay đầu mắng:

– Mày mới là lợn ấy!

Vừa lúc ấy, xe anh đụng phải một đàn lợn đi ngang qua đường, lật luôn xuống ruộng.

Bảo Huân

Nguyễn Ấn Công (Gainesville-FL)