Ngày Lễ Độc Lập, Andy gặp Tony đang đứng trước cửa:

– Hê, rủ thằng Dany em mày ra kia chơi football.

– Không được. Hôm qua nó nuốt một mớ pháo bông.

– Nó có bị sao không?

– Không biết. Đến giờ vẫn chưa thấy nó rớt xuống.

Bảo Huân

Thai Ngoc Lan (sưu tầm, email)