Ông nọ đến tiệm computer nhờ sửa máy thì thấy người nhân viên đang nói điện thoại:

– Ông không cần mang đến tiệm. Ông có thể thử chùi cái ống mực xem có in được không?

– Cảm ơn anh…

Người khách nghe cuộc đối thoại, ngạc nhiên:

– Các anh làm ăn thật thà lắm. Tôi nghĩ rất tốt cho khách hàng nhưng chưa chắc ông chủ của anh vui lòng…

– Ý này của ông chủ đó chứ. Ổng nói mình sẽ kiếm khá tiền hơn nếu để khách hàng mày mò sửa trước.

Trương T. Ngọc Hạnh (Ft. Worth, TX)