Một ông xanh lét, vẻ mệt mỏi đến gặp bác sĩ:

– Bác sĩ ạ. Vào những kỳ thi bằng lái xe lúc nào tôi cũng căng thẳng cực độ …

– Không sao. Cuối cùng rồi đậu thôi mà.

– Không. Tôi là giám khảo.

Bảo Huân

Tư Chày Vồ (lượm lặt)