Ông nọ đã 60, một hôm nói với bạn:

– Có lẽ tao sẽ lấy vợ mầy ạ.

– Trước mầy bảo thích cuộc đời độc thân mà?

– Ừ, nhưng sống bình an mãi cũng chán.

Bảo Huân

Alatka 2079 (Pensacola-FL)