Một cô gái đẹp đi dạo trong sở thú, dừng lại trước đảo khỉ. Cô ngạc nhiên khi thấy các con vật đi đâu hết, cô hỏi người coi thú:

– Hôm nay khỉ đi đâu cả?

– Chúng về hang, thưa cô, hiện giờ là mùa giao cấu.

– Nếu tôi quăng cho chúng vài trái bắp, liệu chúng có ra không?

– Tôi cũng không biết nữa. Nhưng ở địa vị cô thì cô có ra không?

Hồ Trường Xuân (sưu tầml)