Bố dẫn cậu con trai đi săn vịt. Sau cả ngày lùng sục, cuối cùng ông bố cũng hạ được một con. Đứa bé cầm con vịt lên lật tới lật lui săm soi. Ông bố bảo:

– Khoảng 5 lbs đấy. Con tìm gì vậy?

– Tấm bảng giá. Hồi trước mẹ tìm thấy trên chân con vịt bố mang về.

Bảo Huân

Vũ Dũng (Dakota, st)