Buổi party cuối năm gồm có Ếch, Rết và Rắn. Sau khi uống hết 1 chai nước ngọt, Rắn nhờ Ếch đi mua thêm một két bia, lý do Rắn không có chân nên đi sẽ lâu. Ếch quay sang Rết:

– Nhờ thằng Rết đi. Tao chỉ 4 chân, còn nó cả trăm chân.

Rết nhận lời.

Ếch và Rắn đợi mỏi mòn gần 2 tiếng mà vẫn không thấy tăm hơi Rết đâu. Cả hai lo lắng và rủ nhau đi tìm Rết. Vừa mở cửa thì gặp Rết ngồi ngay ở bậc thềm. Ếch quát:

– Sao nãy giờ mày không chịu đi mua bia?

– Tao còn đang mang giày !

Bảo Huân

Tiểu Long (AK, sưu tầm)