Bác sĩ nọ tình cờ gặp lại người bạn cũ:

– Ô, Jack, dạo này trông phờ phạc thế?

– Công ty mình đang căng, đang cần một triệu đô-la mà chưa xoay ra, mất ngủ!

– Dễ thôi, mình sẽ giúp bạn.

– Bạn cho mình mượn à?

– Không. Tớ tặng bạn vài viên thuốc ngủ!

Bảo Huân

Lana Đặng (sưu tầm)