Thang máy sắp đóng cửa thì anh nọ kịp chạy tọt vào. Anh thấy 7, 8 người chen chúc bên trong, ai cũng nhao nhao ngửa tay xin một ông già đang ôm một giỏ quà. Ông vui vẻ chia từng hộp bánh cho mọi người.

Anh thanh niên cũng xòe tay xin. Ông già ngập ngừng một chút rồi cũng cho anh một hộp.

Đến khi thang máy dừng, anh mới biết họ là người trong một gia đình.

Bảo Huân

Cương Nguyen (sưu tầm trên mạng)