Ian Clifford, một chuyên viên máy tính của IBM vừa khiếu nại là ông không được tăng lương trong suốt 15 năm qua. Ian bảo vật giá gia tăng mà hãng “xử ép”, mức lương $68,000 từ năm 2008 đến nay không thay đổi. Ian đưa ra tòa, bị quan toà bác đơn bởi Ian bị bịnh và không làm việc suốt 15 năm qua nhưng vẫn được hãng ưu ái giữ nguyên mức lương khi nghỉ.