Alexander Leszczynski, 22 tuổi tại Florida chắc còn trẻ nên tỏ ra can đảm vô song, xem trời bằng vung, xem vung bằng trời. Alexander lập tổ chức từ thiện giả để xin tiền trợ giúp PPP từ chính phủ. Nhận được 200 ngàn đô, Alexander sửa các chi phiếu lại thành 2.7 triệu đô la, Khi ngân hàng đóng băng tài khoản của Alexander thì chàng ta lại tiếp tục gởi một tấm giấy ân xá từ Tổng thống Donald Trump, tất nhiên cũng giả mạo. Tổ chức từ thiện giả của Alexander còn khai đứng tên hai bất động sản của người khác. Mọi điều đều giả chỉ có án tù có thể đến 30 năm là thật.