Ryan Boria và Amy Schaner làm việc cho một tiệm Wendy tại Pennsylvania. Một tối vì muốn rảnh rỗi, không muốn có khách hàng nhiều nên cả hai đặt chướng ngại lên đường ray dẫn đến tiệm, hy vọng cổng chặn đường xe lửa sẽ bị trục trặc khiến không tài xế nào đến tiệm được. Kế hoạch bị bại lộ và cả hai chắc sẽ không còn cơ hội làm việc ở bất kỳ tiệm Wendy nào.