Hai vợ chồng cho mượn tiền với phân lời rất cao đã quảng cáo dịch vụ cho vay của mình lên các đường dây bán dâm kín tại Hà Nội. Theo yêu cầu của chủ nợ, những con nợ muốn vay tiền phải cung cấp giấy tờ tùy thân cùng ảnh chân dung và cả ảnh khỏa thân của mình hoặc mật mã các tài khoản mạng xã hội đang sử dụng. Những khách hàng, nhiều người là gái bán hoa, đến hạn nhưng không trả tiền thì cặp vợ chồng này sẽ dùng các hình ảnh này đăng tải lên mạng xã hội, gởi cho gia đình, bạn bè các nạn nhân để làm áp lực.