Việt Nam được xem là một đất nước đang phát triển mạnh, rất mạnh về lãnh vực … nhận hối lộ. Theo báo cáo từ chính phủ Việt Nam trong tuần qua thì cho đến tháng Bảy năm nay, số vụ nhận hối lộ bị phát giác đã tăng 312%. Những nhân vật ăn hối lộ luôn luôn liên quan đến các người có thẩm quyền, để có thẩm quyền, chắc chắn phải có thẻ đảng viên. Nghe con số thì rất “hoành tráng”, tuy nhiên, đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng sơn.