Khi người dân báo có con gấu mèo (raccoon) có vẻ như bị bịnh dại cứ lảng vảng quanh khu gia cư, cảnh sát tại Shelby, Ohio đã sai một cảnh sát xuống giải quyết. Thị trấn nhỏ và xa nên không có cơ quan kiểm soát động vật cũng như viên cảnh sát này không có phương tiện để bắt con gấu mèo này. Không muốn dùng súng bắn hạ vì sợ đạn lạc vào dân, viên cảnh sát đã ứng biến dùng xe cảnh sát để cán chết nó. Bị một người thu hình và đưa lên mạng, viên cảnh sát bị cộng đồng mạng nhiếc mắng, đòi ghép tội “độc ác với thú vật”. Sở cảnh sát bảo con này không phải là gấu, cũng chẳng phải là mèo nên viên cảnh sát hổng có tội.