Nhiều người viết chữ nguệch ngoạc hay ký tên chưa được bay bướm thì đừng lo, đã có trường dạy nghề viết và ký tên đẹp. Thậm chí muốn viết bay bướm để không ai đọc được cũng có luôn. Trung tâm Planet of Names của Priscilla Molina tại Los Angeles quảng cáo nếu chữ ký của bạn không diễn tả được bạn là ai hay cho biết tính cách của bạn thì hãy đến với cô, mỗi chữ ký chỉ tốn khoảng 10 đến 55 đô la. Vậy mà mỗi tháng Priscilla cũng có đến 300 khách hàng.