Chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh G20 của mình, thành phố New Delhi bên Ấn Độ đã cho đặt hình tượng các con voọc mặt đen trong thành phố nhằm “hù” loài khỉ Rhesus. Đây là loài khỉ tự do chạy nhảy lông rông trong thành phố, nhưng theo tín ngưỡng và luật lệ nơi đây thì không ai được quyền đụng vô một cọng lông của chúng. Thậm chí thành phố còn thuê vài chục người giả tiếng các con voọc này để dọa khỉ Rhesus, mỗi khi có thượng khách thăm viếng.