Đi máy bay hiện nay có muôn vàn lý do để trễ, có khi bị trễ vì phi công làm việc ở nhà. Nhưng chuyến bay Volaris 221 của Mexico bị trễ với lý do dường như chưa bao giờ nghe đến là, trong máy bay có quá nhiều muỗi. Phi hành đoàn và hành khách phải cùng nhau bắt hay xịt muỗi khoảng hai tiếng đồng hồ máy bay mới cất cánh được.