Shareeka Strawn bị cảnh sát quay đèn vì một lỗi giao thông thông thường. Bấn loạn vì đang nằm trong các trát tòa cùng các lịnh bắt vì những tội trước đó, Shareeka khai man đại mình là một Porshala Strawn lạ hoắc nào đó. Ai dè đâu thì Porshala cũng ngẫu nhiên là cái tên đang bị truy nã với tội nặng hơn. Thế là vỡ chuyện, đành quay về với tên thật của mình, bị thêm cái tội mạo danh. Dẫu sao khai tên cúng cơm cha mẹ đặt còn đỡ nặng tội hơn tên người khác, né vỏ dưa chi để gặp vỏ dứa cho nó… ngứa.