Tin vui Việt Nam ta được vào bảng xếp hạng “Top 10” hay “Top 5”, tức nhóm đứng đầu ngày càng nhiều hơn. Mới nhất là bảng xếp hạng iPhone Index 2023 của tổ chức Picodi thì Việt Nam nằm trong nhóm “top 5” về chuyện làm việc bao nhiêu ngày mới mua được cái iPhone. Với người Việt Nam thì cần làm 55.6 ngày (số liệu thực tế là 87 ngày, gần 3 tháng). Các nước mà dân dễ mua iPhone nhất là Thụy Sĩ chỉ cần 4.2 ngày, Mỹ là 5.3 ngày, Úc 6.3 ngày…