“Một người đi với một người, một người đi với nụ cười hắt hiu…”. Bản nhạc này chắc để kể chuyện về hai cô bạn thân Kristen Bishop và Sophie Miller. Cả hai bất ngờ cùng khám phá ra là họ cùng hẹn hò qua mạng với một thanh niên tên “Adam” muốn bắt cá hai ba tay. Vậy là Sophie chơi khăm, hẹn cùng Adam nhưng dắt theo Kristen. Khi Adam đến thì cả hai cùng cho Adam một phen tẽn tò với “nụ cười hắt hiu” khi cùng gặp cả hai và cùng ngó lơ.