Ngạn ngữ bảo rằng tình yêu làm người ta mù quáng, chỉ có lấy nhau về mới… sáng mắt ra. Vì thế tình yêu mới quan trọng, trước hay sau lấy nhau. Cô dâu Deanna Adams tại Nebraska hiểu điều này nên không chỉ đám cưới đơn giản mà còn bảo các cô dâu, chú rể phụ thích mang đồ gì cứ mang. Vậy là cặp dâu rể phụ mang đồ hóa trang thành… khủng long cầm hoa cho đám cưới thêm phần đặc biệt. Cô dâu cũng bảo rằng là ý tưởng hay, yêu nhau mới là chính chứ tại sao cần bỏ bạc ngàn cho cái áo. Nhất là áo dâu phụ.