Trang Scots Wikipedia là trang mạng tiếng Scots lớn nhất của người Scotland, được vô số người sử dụng tra cập, tìm kiếm thông tin. Mọi chuyện trôi chảy cho đến khi người ta phát hiện được chủ nhân kiêm người đăng bài, chỉnh sửa gần một nửa thông tin trên trang mạng này là một thanh niên không biết tiếng Scots. Thanh niên này lập trang mạng từ năm 12 tuổi và hoạt động đến nay đã bảy năm. Không biết trang Wikipedia tiếng Việt có… biết tiếng Việt hay không đây, vô tra thông tin coi chừng… tin cuội hổng chừng.