Tiền bạc không phải điều quan trọng mà tình yêu mới quan trọng, nhất là tình yêu dành cho tiền bạc. Chàng Muge Ma, một người Trung Quốc ở New York, rất hiểu điều này nên hồi năm trước, chỉ có mình ên mà Muge cũng khai là có hai hãng và hàng trăm nhân viên để nộp đơn vay và xin tiền chính phủ trợ cấp cho nhân viên. Tiền, tình với tù tội cùng vần nên Muge vừa nhận được bản án 52 tháng tù. Từ từ chính phủ Mỹ sẽ lần lượt “sờ” đến các em khác.