Sử xưa kể lại rằng Phạm Ngũ Lão là danh tướng đời nhà Trần nước ta không những võ nghệ cao cường mà còn có tài bắn cung trác tuyệt, góp phần chiến thắng quân Nguyên Mông. Đời nay cũng có một “thần tiễn” tại Massachusetts, chuyên dùng cung đi săn. Bữa nọ, thấy hàng xóm bị chó (điên) tấn công, chàng xách cung bắn con chó. Rất không may tài thiện xạ bị đi… vắng nên mũi tên lao vào mông người hàng xóm thay vì con chó. Nghe biểu “Thần tiễn đại hiệp” đã bỏ luôn nghề cung nỏ từ vụ này.