Nguyễn Đình Chiểu viết trong Lục Vân Tiên rằng, “Chẳng hay tên họ là chi, khuê môn phận gái việc gì đến đây?”. Còn theo phóng sự trên tờ USA Today tường trình về cuộc vận động của cựu Tổng thống Donald Trump tại Iowa tuần trước thì có thể diễn ngâm rằng, “Đường đường tên họ T. Trần, bởi vì quá mến nên thành T. Trump”. Theo bản tin thì một người gốc Việt tên là T. Trần, 55 tuổi đến từ California đã chính thức đổi sang họ Trump vì xem ông như là “vua.

Photo by Alex Wong/Getty Images