Như thông lệ các kỳ Olympic trước đây, ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 lần này cũng phát bao cao su ngừa thai cho các lực sĩ. Ban Tổ Chức đã đặt 160,000 bao cao su để phát cho lực sĩ các quốc gia tham dự. Tuy nhiên vì đang mùa đại dịch cũng như lịnh cấm sử dụng tại các làng cư ngụ Olympic, những lực sĩ nào vi phạm sẽ bị đuổi về nước, không cho thi đấu hay bị truất huy chương. BTC bảo giữ bao cao su để… làm kỷ niệm hay về nước rồi muốn xài sao thì xài.