Tích xưa kể chuyện “Tái ông thất mã” nhằm bảo rằng, chuyện đời chẳng biết đâu là may hay rủi. Shane Adams bên tiểu bang Utah cũng là một “Tái ông” mất ngựa tân thời như vậy. Tám năm trước, chú ngựa Mongo của Shane bị lạc. Sau đó Shane ly dị vợ, mất nhà rồi gặp tai nạn. Mới đây Cục Quản trị Đất đai thông báo cho Shane biết là họ đã tìm được chú ngựa Mongo và trả lại cho ông. Đồng thời vợ ông cũng quyết định sẽ … không quay trở lại. Vậy là tin vui được nhân đôi.