Không phải Superman nhưng Joe Rwamirama tại Uganda bên Châu Phi được người dân trong làng biết tiếng vì có quyền năng siêu nhiên. Theo Joe tự nhận cũng như người dân trong làng kể lại với báo chí là, Joe có khả năng diệt muỗi bằng… đánh rắm. Mùi bốc ra có thể lan đến sáu dặm, không ảnh hưởng đến người mà chỉ diệt muỗi, chính vì vậy mà người dân trong làng không ai bị sốt rét do muỗi cắn. Nghe nói trong năm mới này Joe sẽ ký hợp đồng với một hãng sản xuất thuốc diệt muỗi. Y như thiệt vậy bạn.