Ba lần trong hai tuần lễ liên tiếp, cuộc xổ số Carolina Pick 3 tại tiểu bang North Carolina đã ra kết quả với hàng số (đẹp) là 1-1-1. Mỗi ngày xổ hai lần, người mua sẽ chơi trúng ba số bất kể vị trí hay chính xác theo kết quả xổ số khi chọn ba con số từ 0 đến 9 để trúng hoặc $250 hay $500 tùy theo số tiền mua là 50 cent hay $1. Xác suất trúng của loại vé này là 1:1000 còn cho 1-1-1 thì… hy hữu.