Jerry Martin tại Canada mở một xe hàng rong bán dạo lề đường. Để an toàn và không sợ bị kẻ cướp trấn lột, Jerry chọn đậu xe của mình gần đồn cảnh sát. Chưa đầy một ngày thì, Jerry đã bị bắt. Không phải tội “lấn chiếm lề đường” mà vì “tiệm” của anh bán cần sa, ma túy. Phen này ra tù, chắc Martin phải xem lại… phong thủy!