Trái với thông lệ đi bì thư tặng tiền mừng cưới cho cô dâu chú rể trong ngày cưới, một nhóm bạn đã tặng cho một cặp tân lang-tân giai nhân trong một đám cưới vừa qua tại Việt Nam một món quà thiết thực và rất nặng ký là… mười bao gạo. Gạo có dán chữ hỉ màu hồng được chất lên xe kéo và dùng xe honda để kéo đến ngay buổi tiệc và trao cho. Câu vè dân gian “thiệp hồng trao tay, bay đi tạ gạo” té ra là có thật. Chỉ e ngại nếu chú rể lo vác gạo đi cất thì sức đâu mà động phòng, động thủ nữa.