Thư ký Malgorzata Lewicka bên Anh đã kiện dealer bán xe Hartwell Ford mà cô đang làm việc về tội phân biệt đối xử, không mời cô tham gia tiệc pizza mỗi thứ Sáu cuối tháng kể từ sau vụ cô khiếu nại sếp cô có hành vi sách nhiễu tình dục với cô. Malgorzata bảo ai cũng vui vẻ tham gia ăn uống chung, chỉ mình cô là bị bỏ qua và làm cô tổn thương tinh thần, buồn quá độ. Quan toà đã xử cô thắng kiện và buộc dealer xe này phải bồi thường cho cô 32 ngàn đô la. Lần tới có tiệc tùng thì mời hết nhân viên cho chắc chuyện.