Nhiều phóng viên truyền hình thực hiện những phóng sự trực tiếp ngay vùng chiến tranh.. Đây là những thước phim đầy nguy hiểm, nhưng chưa đủ! Hai phóng viên đài Univision Chicago tại Chicago có cả những thước phim quay cảnh họ bị… cướp trong lúc đang làm phóng sự. Những tên cướp bịt mặt đã xông vào họ cướp đồ rồi tẩu thoát. Chưa biết các thước phim này có giúp gì cảnh sát hay không nhưng chắc có giúp hai phóng viên một kỷ niệm nhớ đời.